Өнөөдөр: 5 сарын 27.     23:59:05
  Улаанбаатар   16ºC

Урт цагаан үйлчилгээний төвөөс түрээслэгчид нүүж байна

Урт цагаан үйлчилгээний төвөөс түрээслэгчид нүүж байна

Урт цагаан үйлчилгээний төвийн үйл ажиллагааг зогсоох талаар Нийслэлийн Засаг даргын А/216 дугаар захирамж гарсан. Үүнтэй холбогдуулан түрээслэгчдийн зүгээсүйл ажиллагааг зогсоохгүй гэсэн байр сууринаас хандаж нэлээдгүй эсэргүүцэл үзүүлж ирсэн. Түүнчлэн Урт цагаан үйлчилгээний төвийн үйл ажиллагааг зогсооно гэсэн нэрийн доор нураах гэж байна гэсэн буруу ташаа мэдээлэл түрээслэгчдийн дуУ Урт цагаан үйлчилгээний төвийн үйл ажиллагааг зогсоох талаар Нийслэлийн Засаг даргын А/216 дугаар захирамж гарсан. Үүнтэй холбогдуулан түрээслэгчдийн зүгээсүйл ажиллагааг зогсоохгүй гэсэн байр сууринаас хандаж нэлээдгүй эсэргүүцэл үзүүлж ирсэн. Түүнчлэн Урт цагаан үйлчилгээний төвийн үйл ажиллагааг зогсооно гэсэн нэрийн доор нураах гэж байна гэсэн буруу ташаа мэдээлэл түрээслэгчдийн дуУрт цагаан үйлчилгээний төвийн үйл ажиллагааг зогсоох болсон талаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр цацагдаад байгаа. Төвийн үйл ажиллагааг зогсооно гэсэн нэрийн доор нураах гэж байгаа гэх зэрэг буруу ташаа мэдээлэл түрээслэгчдийн дунд тархаад байсан. Түрээслэгчдийн зүгээс үйл ажиллагааг зогсоохгүй гэсэн байр сууринаас хандаж нэлээдгүй эсэргүүцэл үзүүлсэн.

Нийслэлийн өмчийн ашиглалт удирдлагын газрын удирдлагын зүгээс хэзээ хэзээгүй нурж унах, аюулгүй байдал алдагдсан, иргэдийн аюулгүй байдлыг хангаж чадахгүй байгаа ийм эрсдэлтэй барилгыг нийслэл түрээсэлж орлого олох шаардлага байна уу. Түрээслээд мөнгө олохоос илүүтэй ард иргэдийн амь нас, эд хөрөнгө, эрүүл мэндийг хамгаалах нь хамгаас чухал учир аливаа гарч болох эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх нь зүйтэй гэсэн байр сууринаас хандахын зэрэгцээ тус үйлчилгээний төвийг 30 иргэн аж ахуй нэгж Нийслэлийн өмчийн ашиглалт удирдлагын газартай гэрээ байгуулан олон жил түрээсэлж байна. Тэдгээр 30 иргэн аж ахуй нэгж нь цааш 300 гаруй иргэн, аж ахуй нэгжид дам түрээсээр гэрээ байгуулан түрээсэлдэг энэ үйл ажиллагааг зогсоох хэрэгтэй гэсэн давхар байр суурьтай байгаа билээ. Иргэд дам түрээсээр дамжин түрээсийн нэмэгдсэн өртгөөр түрээслэх биш шууд нийслэлтэй гэрээ байгуулан хамтран ажиллах хэрэгтэй. Ингэх нь иргэд болон нийслэлд ашигтай. Иргэдийн хувьд нийслэлтэй гэрээ байгуулснаар эрсдэлгүй тогтвортой ажлын байртай байгаад зогсохгүй хямд үнийн дүнгээр түрээслэх гээд олон талын давуу талтай байх болно гэдгийг илэрхийлээд байна. Иймд Урт цагаан үйлчилгээний төвийн үйл ажиллагааг зогсоосноор түрээслэгч та бүхнийг ажлын байргүй болгож байгаа зүйл байхгүй харин илүү тав тухтай, өнгө үзэмжтэй, ажлын байрны шаардлагад нийцүүлсэн ажлын байртай болох боломжтой, үүний төлөө ажиллаж байгаа гэдгийг түрээслэгч иргэн, аж ахуй нэгжүүд ойлгох нь чухал.

Урт цагаан үйлчилгээний төвийг давхар түрээсээр түрээслэгч 300 иргэн аж ахуй нэгж байгууллагууд нь Нийслэлээс гарсан шийдвэр чухам бидний эрх ашгийн төлөө юу үгүй юу гэдэг нөхцөл байдлыг тунгааж, Нийслэлийн удирдлагууд түрээслэгчдийн эрх ашгийг хамгаалж, хамтран ажиллах санал тавьж байгаа нь бидний амьдралын баталгаа болоод зогсохгүй хотын шинэ хөгжлийн хандлага гэдгийг ойлгон Төр засгийнхаа шийдвэрийг хүндэтгэн үзэж хэзээ хэзээгүй нурж унах дөхсөн “Урт цагаан үйлчилгээний төв”-ийн байрнаас нүүж эхэлсэн нь иргэн төрдөө итгэж байгааг илэрхийлж байна. Ташрамд дурдахад Урт цагаан үйлчилгээний төвийг нураах, дахин төлөвлөх  шийдвэрийг Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралаас гаргах юм байна.

 

рт цагаан үйлчилгээний төвийн үйл ажиллагааг зогсоох болсон талаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр цацагдаад байгаа. Төвийн үйл ажиллагааг зогсооно гэсэн нэрийн доор нураах гэж байгаа гэх зэрэг буруу ташаа мэдээлэл түрээслэгчдийн дунд тархаад байсан. Түрээслэгчдийн зүгээс үйл ажиллагааг зогсоохгүй гэсэн байр сууринаас хандаж нэлээдгүй эсэргүүцэл үзүүлсэн.

Нийслэлийн өмчийн ашиглалт удирдлагын газрын удирдлагын зүгээс хэзээ хэзээгүй нурж унах, аюулгүй байдал алдагдсан, иргэдийн аюулгүй байдлыг хангаж чадахгүй байгаа ийм эрсдэлтэй барилгыг нийслэл түрээсэлж орлого олох шаардлага байна уу. Түрээслээд мөнгө олохоос илүүтэй ард иргэдийн амь нас, эд хөрөнгө, эрүүл мэндийг хамгаалах нь хамгаас чухал учир аливаа гарч болох эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх нь зүйтэй гэсэн байр сууринаас хандахын зэрэгцээ тус үйлчилгээний төвийг 30 иргэн аж ахуй нэгж Нийслэлийн өмчийн ашиглалт удирдлагын газартай гэрээ байгуулан олон жил түрээсэлж байна. Тэдгээр 30 иргэн аж ахуй нэгж нь цааш 300 гаруй иргэн, аж ахуй нэгжид дам түрээсээр гэрээ байгуулан түрээсэлдэг энэ үйл ажиллагааг зогсоох хэрэгтэй гэсэн давхар байр суурьтай байгаа билээ. Иргэд дам түрээсээр дамжин түрээсийн нэмэгдсэн өртгөөр түрээслэх биш шууд нийслэлтэй гэрээ байгуулан хамтран ажиллах хэрэгтэй. Ингэх нь иргэд болон нийслэлд ашигтай. Иргэдийн хувьд нийслэлтэй гэрээ байгуулснаар эрсдэлгүй тогтвортой ажлын байртай байгаад зогсохгүй хямд үнийн дүнгээр түрээслэх гээд олон талын давуу талтай байх болно гэдгийг илэрхийлээд байна. Иймд Урт цагаан үйлчилгээний төвийн үйл ажиллагааг зогсоосноор түрээслэгч та бүхнийг ажлын байргүй болгож байгаа зүйл байхгүй харин илүү тав тухтай, өнгө үзэмжтэй, ажлын байрны шаардлагад нийцүүлсэн ажлын байртай болох боломжтой, үүний төлөө ажиллаж байгаа гэдгийг түрээслэгч иргэн, аж ахуй нэгжүүд ойлгох нь чухал.

Урт цагаан үйлчилгээний төвийг давхар түрээсээр түрээслэгч 300 иргэн аж ахуй нэгж байгууллагууд нь Нийслэлээс гарсан шийдвэр чухам бидний эрх ашгийн төлөө юу үгүй юу гэдэг нөхцөл байдлыг тунгааж, Нийслэлийн удирдлагууд түрээслэгчдийн эрх ашгийг хамгаалж, хамтран ажиллах санал тавьж байгаа нь бидний амьдралын баталгаа болоод зогсохгүй хотын шинэ хөгжлийн хандлага гэдгийг ойлгон Төр засгийнхаа шийдвэрийг хүндэтгэн үзэж хэзээ хэзээгүй нурж унах дөхсөн “Урт цагаан үйлчилгээний төв”-ийн байрнаас нүүж эхэлсэн нь иргэн төрдөө итгэж байгааг илэрхийлж байна. Ташрамд дурдахад Урт цагаан үйлчилгээний төвийг нураах, дахин төлөвлөх  шийдвэрийг Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралаас гаргах юм байна.


Сэтгэгдэл бичих

Шинэ мэдээ

© 2016-2020 он. social.mn

Холбоо барих

Утасны дугаар: 80004402